Spolek Brandýs ve světě je spolek občanů, rodáků a přátel města Brandýsa nad Orlicí, který svým působením rozvíjí kulturní a společenský život ve městě, podporuje rozvoj cestovního ruchu a popularizuje Brandýs doma i v zahraničí.

Naše snahy

Nechceme konkurovat kulturním aktivitám brandýské radnice nebo místním zájmovým sdružením. Naše snažení by mělo dění v Brandýse spíše vhodně doplňovat a obohacovat o další zajímavé akce, které v našem městě zatím chybějí.

Webové stránky, které si právě prohlížíte, využíváme k pravidelnému informování o naší činnosti i o připravovaných a uskutečněných akcích. Pravidelné zprávy o dění v Brandýse i ve spolku můžete dostávat i přes facebookový profil spolku

Spolek Brandýs ve světě

Spolek Brandýs ve světě oficiálně existuje od 11. dubna 2001, kdy jej ministerstvo vnitra zapsalo na seznam tuzemských občanských sdružení. Ustavující valná hromada občanského sdružení "Brandýs ve světě" se uskutečnila v sobotu 26. ledna 2002 v hotelu Jiřička v Brandýse nad Orlicí. Při ní podpořili členové spolku dva stěžejní dlouhodobé cíle.

Jednak podle návrhu Davida Růžičky vysázet před pomníkem Jana Amose Komenského v Klopotech obdobu typického britského bludiště ze živého plotu. Dílo má symbolicky připomínat knihu Labyrint světa a ráj srdce, kterou Jan Amos Komenský napsal v Brandýse nad Orlicí. V okolí labyrintu pak bude spolek se spolupracovníky postupně vytvářet Poutníkovu stezku neboli napomáhat k instalaci výtvarných objektů v přírodě od studentů uměleckých škol a dalších výtvarníků.

Dalším cílem se stalo podle návrhu Jaroslava Hubeného z téže valné hromady vždy na začátku září každoroční pořádání kulturního festivalu s názvem Amosův Brandýs - později byl tento název pozměněn na Brandýské mámení. Ideou festivalu je v rámci finančních možností přinést do města hudební, divadelní, výtvarné a další počiny, které se vymykají běžné produkci svou hodnotou či mimořádným vztahem účinkujících a témat k Brandýsu nad Orlicí. V programu si na své musí příjít děti i náročnější dospělí návštěvníci a pokud možno alespoň nejméně v jednom jeho bodu odkazovat na některou z historických tradic města. Snahou pořadatelů je neustrnout na neměnné podobě festiválku, ale překvapovat a „mámit“.

Při prvním ročníku multižánrového kulturního festivalu Brandýské mámení v roce 2002 byl veřejnosti poprvé představen záměr postavit labyrint, přírodní bludiště bylo vysázeno v následujícím roce 2003. Počet habrů použitých při výsadbě je shodný s tímto rokem.

Šestého září 2008 byl labyrint slavnostně uveden do provozu při osmém ročníku festivalu Brandýské mámení.

Jak nám můžete pomoci

Pokud je ochoten kdokoli z podnikatelů spojit aktivity spolku se svým jménem a podpoří jeho činnost sponzorským darem, vyslouží si propagaci na webu, plakátech a dalších propagačních materiálech spolku.

Existuje jistě řada brandýských rodáků mimo město s blízkými kontakty na zajímavé osobnosti, jež by mohly nějakým způsobem kulturní a společenský život ve městě podpořit a obohatit právě díky napojení na spolek Brandýs ve světě. Ozvěte se, dobrým nápadům se dveře nezavírají. Vítáni jsou i kulturněmilovní noví obyvatelé města, kteří teprve hledají své místo v místní komunitě.

Jak se stát členem spolku

Členem „Brandýsa ve světě“ se podle stanov může stát každý člověk souznící s náplní a cíli spolku, jehož vstup schválí valná hromada sdružení. Potenciální zájemci o členství musí ovšem počítat s tím, že ze vstupu do sdružení nevyplývají žádné výhody. Jedinou odměnou by se snad alespoň občas mohlo stát uspokojení z dobře vykonané práce, jež druhým přinesla radost.

Pokud máte o členství v našem spolku zájem, raději si ještě v klidu prostudujte jeho stanovy. [PDF] Budete-li s nimi souhlasit, můžete si hned stáhnout přihlášku [PDF], vyplnit ji a odeslat či donést na následující adresu:

Spolek Brandýs ve světě, IČO: 26531011

Zdeněk Držmíšek, Žerotínova 48, Brandýs nad Orlicí, 561 12


Jakékoliv dotazy či připomínky volejte na telefon 603 239 407, nebo mailujte na adresu: spolek@brandys-ve-svete.cz
Na telefoním čísle 732 145 114 lze objednávat hromadné výpravy (nejméně dva dny předem), popř. získat další informace ohledně vstupu do labyrintu.

Kontaktní email webmaster@brandys-ve-svete.cz: Tomáš Hubený

FOTOGALERIE ČLENŮ
Otevírací doba labyrintu
Květen, červen a září
pouze SO a NE
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Červenec a srpen denně
9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00<
hromadné výpravy do bludiště
nejméně dva dny předem na
TEL: 732 145 114
Zdeněk Držmíšek - předseda
TEL: 603 239 407
Tomáš Hubený - web
thubeny@seznam.cz
ikonka BVS

ZVUK - SVĚTLA - zvukař Tomáš Hubený

mapy.czaktualizováno: 22. 04. 2014
Šíření uvedených informací vítáno!

designed by DJ Slim
01. 07. 2011DOPORUČUJEME

Region Orlické hory
Kudyznudy.cz - tipy na výlet