Quick links

Digitalized genealogy records

Inventory of parish registers

Contact at the workplaces

Opening of the research room

Monday - 08:00 - 17:00

Tuesday - 08:00 - 15:00

Wednesday - 08:00 - 17:00

Thursday - 08:00 - 15:00

Friday - closed


mapy.cz

BVS


Documents to download

> Parish registers of Eastbohemian region

digitalized copies of Parish registers

contents of Parish registers

Inventory of Parish registers

Article about collection of Parish registers

> Organizational documents

Research regulations SOA v Zámrsku

Contact at the workplaces SOA Zámrsk

Management organization chart SOA Zámrsk

Organizational Regulations SOA Zámrsk

> Sborník prací východočeských archivů

Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů 1970 - 2007

Obsah dvanáctého čísla Sborníku prací východočeských archivů - 12/2008

Obsah posledního čísla Sborníku prací východočeských archivů - 13/2009

Pokyny pro úpravu příspěvků do Sborníku prací východočeských archivů

> Annual reports and archive management

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007

Zpráva o hospodaření za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2006

Zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2005

Zpráva o hospodaření za rok 2005

> Archival legislation

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění k 1. 7. 2009)

vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

vyhláška č. 192/2009 Sb., novelizující vyhlášku č. 645/2004 Sb.

vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby